BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Bostadsbubbla

Bostadsbubbla

Idag talar vi ofta om den så kallade bostadsbubblan. En bostadsbubbla uppstår när bostadsvärderingar är för höga jämfört med t.ex. löneutvecklingen och hänger ofta samman med snabb värdeökning under kortare perioder. 


Låga räntor och bostadsbubbla

Låga räntor har en stor inverkan på marknaden och leder till att fler väljer att belåna sig. Väljer du att ta ett bolån när räntan är låg blir månadskostnaden lägre. Om månadskostnaden blir lägre är det fler som vågar ta större lån än om den hade varit hög och kan också tänka sig att ta större lån. Större lån innebär i sin tur att du kan betala mer för bostaden och det som händer är att det blir en rusning till bostadsmarknaden med värdeökningar som inte är motiverade som följd.

Storstäder och övriga landet

En annan anledning till att en bostadsbubbla kan uppstå är prisökningar som är relaterade till storstäderna där utbud och efterfrågan ibland inte möts. Bostadsmarknaden kan se helt olika ut beroende på om man bor i storstäderna eller i mindre städer. Är efterfrågan hög och utbudet lågt rusar priserna. Det nya skuldkvotstaket och de nya amorteringsreglerna har t.ex. gjort så att utbudet av lägenheter är lägre och det innebär att det blir en ojämn balans mellan utbud och efterfrågan som kan leda till onaturlig prissättning. I mindre städer är priserna läger och hänger bättre samman med bruttolöner och därför skapas inte lika stora bostadsbubblor på mindre orter.

Prisförväntningar

Vanligt när vi befunnit oss i en bostadsbubbla är att förväntningarna på att priserna ska fortsätta stiga är höga och folk förväntar sig att värdet på deras redan övervärderade bostäder ska stiga ännu mer. När vi är mitt i en sådan situation brukar det börja spekuleras kring att bostadsbubblan snart kommer att spricka. Man menar på att det inte kan stiga mer utan att det kommer ske en plötslig värdeminskning.

När bostadsbubblan spricker

När priserna stiger frånskiljt från t.ex. låneutvecklingen skapas osäkerhet kring prisbildningen på marknaden och då kan oron förr eller senare leda till en snabb förändring i vad man tror om prisbildningen på bostadsmarknaden vilket kan leda till kraftig justering av bostadspriserna. Det är då man säger att bostadsbubblan har spruckit. Andra katalysatorer till att en bubbla spricker kan vara regeländringar eller snabbt stigande marknadsräntor till följd av högre inflation.


bankränta

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se