BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Vad är A-mål

Vad är A-mål

A-mål är en förkortning på Allmänt mål och kan till exempel handla om: 

 • parkeringsböter (“restförd felparkeringsavgift”)
 • obetalda fakturor från CSN (“restförd studiemedelsavgift”)
 • obetalda skatter (“restförd vägtrafikskatt”)
 • obetald TV-avgift

Hos Kronofogdemyndigheten (KFM) har aktuellt skuldsaldo delats upp i A-mål respektive E-mål. Betalningskrav (fodringar) som klassas som A-mål är från den offentliga sektorn och kan till exempel vara från:

 • kommun
 • landsting
 • myndigheter
 • stat

Har en privatperson eller ett företag ej betalt exempelvis böter, studiemedel, skatter eller offentliga avgifter uppkommer ett A-mål. Detta kan beskrivas som en skuld där staten fungerar är fordringsägare.


Vem betalas A-mål till

Vem skulden ska betalas till beror på vilket typ av mål det gäller och man skiljer på E-mål och A-mål då skulden drivs in av olika parter. A-mål kan lämnas för indrivning direkt till kronofogden som då får i uppdrag att driva in skulden. Kreditupplysningsföretagen får kännedom så fort skulden registreras i Kronofogdens register, INIT, och de registrerar då i sin tur en betalningsanmärkning. Har du väl fått en betalningsanmärkning kan det försvåra för framtida möjligheter till att exempelvis bli anställd, teckna olika typer av abonnemang eller få ett lån beviljat.

Preskriptionstid A-mål

Preskiptionstiden för a-mål är slutet på det 5:e året efter kalenderåret då fordran registrerats. Preskriptionstiden för a-mål börjar räknas från det att fordran har restförts som det heter – det vill säga när fordran lämnats för indrivning.

Exempel på hur du räknar ut preskriptionstiden:
En parkeringsböter skulle senast ha betalats den 10:e oktober år 1. Den betalas inte och betalningskravet går ut i november och ska betalas senast i mitten av december år 1. Ingen betalning görs och ärendet restförs (registreras) i januari år 2. Då preskriberas a-målet den 31:a december år 7.

Låna pengar med a-mål

Ja det går att låna pengar om du har registrerade a-mål, om:

 • du har färre än 10 betalningsanmärkningar
 • du har betalat av dina skulder hos KFM
 • din skuld hos KFM är minst 6 månader gammal
 • den senaste betalningsanmärkningen du fick är minst 6 månader gammal

 

A-mål

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se